KLASTR    nanoprogres logo
SinBio je aktivním členem českého nanotechnologického klastru Nanoprogres. Spolu s dalšími 19 malými a středními podniky a univerzitou využívá této interaktivní platformy pro realizaci projektů kolektivního aplikovaného výzkumu v oblasti nanovlákenných materiálů. Řešené aplikace mají směřují do řady oborů, od regenerativní medicíny až po chemické prostředky a textilní membrány.
CO JE TO KLASTR?

Geografická koncentrace vzájemně propojených firem a institucí v určitém oboru. Díky tomu, že se v klastru koncentrují specializované znalosti a dovednosti a existuje zde neformální interakce mezi jednotlivými členy, dochází k synergiím umožňujícím akceleraci inovativních projektů.

  
JAK FUNGUJE NANOPROGRES?

Klastr Nanoprogres funguje na základě systému bottom-up. Jeho členové, malé a střední podniky z nejrůznějších odvětví, aktivně vyhledávají na svých trzích zajímavé příležitosti, které mají komerční potenciál a byly by řešitelné prostřednictvím 

know-how klastru. Tyto podněty jsou interně vyhodnoceny a na základě nich se iniciují výzkumné projekty, které řeší kompetenčně i infrastrukturně vybavené týmy složené ze zástupců podniků a univerzity.  Malé a střední podniky takto získávají šanci realizovat inovace za snížených nákladů i rizik, protože obojí je sdíleno v rámci klastru s jeho dalšími členy. Díky účasti v klastru tak roste produktivita i inovativnost jeho členů. 

6 COLLABORATIVE PROJECTS OF APPLIED RESEARCH

INDUSTRY INPUT FOR RESEARCH PROJECTS.

SME_
PHARMA

SME_
MACHINERY

SME_
CHEMICALS

SME_
PACKAGING

SME_
BIOTECH

SME_
TEXTILE

+ 15 MORE

SDÍLENÍ
ZNALOSTÍ

SDÍLENÍ
VÝZKUMNÉHO
ZAŘÍZENÍ

SDÍLENÍ
LIDSKÉHO
KAPITÁLU

POSÍLENÍ
IMAGE
V OBLASTI
INOVACÍ

VZNIK
STRATEGICKÝCH
PARTNERSTVÍ

ZVÝŠENÍ
INOVAČNÍ
KAPACITY

VÝHODY KLASTRU

Klastr klade velký důraz na internacionalizaci svých aktivit a uzavírání strategických partnerství v rámci meziklastrové, ale i výzkumné a průmyslové spolupráce. Pro více informací o projektu Nanoprogres navštivte jeho webové stránky www.nanoprogres.cz.

nanopharma-grey logo cellmagel-grey logo eponacell-grey logo bioinova-grey logo

Copyright © 2017 SinBio. Všechna práva vyhrazena. Realizace: Art4Web.cz, 2017